Please wait...

Code Name Active Last Update Latitude Longitude
Code Name Active Last Update Latitude Longitude
AWS_AWBOR Borama up icon Sept. 23, 2023, 7:59 p.m. 9.940072 43.17916
AWS_BABAI Baidoa down icon March 17, 2023, 4 a.m. 3.13333 43.66667
AWS_MSJOW Jowhar up icon Sept. 24, 2023, 3 a.m. 2.76667 45.5
AWS_NUGAR Garowe up icon Aug. 18, 2023, 7:59 a.m. 8.4062 48.48024
AWS_WGABU Aburin up icon Sept. 23, 2023, 7:59 p.m. 9.51743 43.80575
AWS_WGHAR Hargeisa down icon Jan. 29, 2023, midnight 9.55975 44.0668